Een naadloze ervaring met federatieve aanmelding

Maak toegang tot LastPass nog gemakkelijker met de meest gangbare identiteitsproviders.

LastPass integreert met alle belangrijke identiteitsproviders

Dankzij onze cloud-based federatieve aanmelding kunnen medewerkers zich probleemloos aanmelden. Met federatieve aanmelding hebben medewerkers alleen hun aanmeldingsgegevens nodig om toegang te krijgen tot hun LastPass-kluis.

Haal het meeste uit uw identiteitsprovider door deze te integreren met LastPass, of u nu gebruikmaakt van:

img_illustration_uac_half-screen_federated-login-new-svg

Verbeter uw beveiliging op een eenvoudige manier

Maak het makkelijk om LastPass te gebruiken. Koppel LastPass aan uw eigen identiteitsprovider voor geïntegreerde, veiligere toegang bij iedere aanmelding.

img_icon_illustrative_login-access-key-new-svg
Vereenvoudig de gebruikerstoegang

Geef medewerkers toegang tot hun werk en profiteer optimaal van de software die uw bedrijf al gebruikt.

img_icon_illustrative_cloud-soc2-new-svg
Vergeet alle andere wachtwoorden

Verhoog de productiviteit en voorkom stress en frustraties door uw medewerkers toegang te geven tot LastPass met een wachtwoord dat ze al kennen: dat van uw gebruikersdirectory.

img_icon_illustrative_employee-card-person-client-new-svg
Automatiseer het identiteitsbeheer voor uw IT-afdeling

U kunt accounts voor medewerkers automatisch inrichten en intrekken. Dat spaart tijd en middelen, en schaalt goed wachtwoordbeheer op naar uw hele organisatie.

img_icon_illustrative_dashboard-admin-dashboard-new-svg
Verbeter de aanname

Als er geen hoofdwachtwoord meer nodig is voor LastPass, maakt dit het nog eenvoudiger om direct met LastPass te gaan werken.

Deel nooit gegevens met ons

Onze infrastructuur op basis van zero knowledge garandeert dat noch LastPass, noch uw identiteitsprovider ooit genoeg informatie heeft om de kluis van een gebruiker te openen. In plaats daarvan maakt LastPass speciale aanmeldingsgegevens aan voor de federatieve aanmelding, die worden verdeeld in meerdere sleutels. Iedere sleutel wordt vervolgens apart bewaard. De sleutels worden uitsluitend op het apparaat van de gebruiker gecombineerd, nadat de identiteit van de gebruiker is bevestigd.

Toegang, maar dan beter

Of u nu uw directory of LastPass gebruikt als identiteitsprovider, wij hebben een oplossing voor u.

Directory Integration

Integrate LastPass with your user directory to boost security, productivity and adoption.

Learn More

Single Sign-On

Connect employees to their work through LastPass’ app catalog of 1,200+ SSO integrations.

Learn More

Open LastPass zonder dat u een extra wachtwoord moet onthouden

Stel federatieve aanmelding in tussen uw identiteitsprovider en LastPass om wachtwoordbeheer te automatiseren en op te schalen, zonder dat medewerkers hiervoor een extra wachtwoord moeten onthouden en beheren.